OVRASKOFOB

OVRASKOFOB is een letterwoord dat staat voor Oostvlaamse raskonijnenfokkersbond. Deze vereniging werd opgericht op 27 november 1955 te Gentbrugge en de belangrijkste doelstelling was het bevorderen en verbeteren van de kweek van raskonijnen in al zijn aspecten

Onder de leiding en dank zij het enthousiasme van de Heer Theo Peelman, Ere-inspecteur van het lager onderwijs,werd OVRASKOFOB op korte tijd een begrip in gans Vlaams België

Na enkele jaren evolueerde de belangstelling van de Bond naar de kweek en het tentoonstellen van alle kleinvee. Toch werd, wegens de naambekendheid, beslist om OVRASKOFOB (wat verwijst naar raskonijnen) als clubnaam te behouden.

De stichtende leden hadden de wens uitgedrukt dat alle activiteiten sterk zouden aansluiten bij deze van de K.M.Het Neerhof Gent.Later, door de verhuis van de huidige voorzitter (Ir Frans Okerman) naar Brakel, werd intenser samengewerkt met Braekelclub Nederbraekel.Tegelijkertijd worden premies geschonken aan de leden die aan andere tentoonstellingen deelnemen.